SFO Skolefritidsordningen

Innhold

Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden og gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur-, og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. SFO er et frivillig aktivitetstilbud til elever fra første til fjerde trinn. Etter nærmere vurdering kan barn med særskilte behov opp til 7. klasse få plass.

Om skolefritidsordningen i Siljan

I Siljan er SFO-ordningen integrert i skoletiden. Dette betyr at alle elever på 1., 2., 3. og 4. trinn har tilbud om noen timer gratis SFO i uka innbakt i skoletiden i tillegg til heldagstilbudet der foreldre betaler en fast månedlig sum etter hvor stor prosent SFO-plass eleven har. En tildelt plass i skolefritidsordningen gis automatisk til utgangen av 4. årstrinn. Dersom eleven slutter før dette må plassen sies opp gjennom elektronisk søkning

Åpningstider

SFO holder åpent fra kl. 07.00 – 08.40 om morgenen, og deretter fra skoledagens slutt og frem til kl. 16.45. SFO er åpen 11 måneder i året: Juli holdes stengt. I tillegg holdes det også stengt på julaften og nyttårsaften, og stenger kl. 12.00 onsdag i påsken.

SFO holder i tillegg stengt på fem av skolens planleggingsdager.

Vedtekter

Vedtekter for skolefritidsordningen i Siljan er vedtatt av kommunestyret 18.11.2014. Her gis det retningslinjer for drift, organisering, søknad, endring av plass, oppsigelse og redusert betaling.

Vedtekter for SFO (pdf)

Søke om plass i skolefritidsordningen, eller endring av plass

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mars. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad innen 1. mai.

Søknad og endring av SFO-plass gjøres i Barnehage og SFO-portalen

Søknad om/endring av SFO-plass

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres i barnehage- og SFO-portalen.

Ved oppsigelse av plassen, eller søknad om redusert plass i SFO, gjelder en måneds oppsigelse regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt i  kommunen.

Oppsigelse av SFO-plass

Priser

Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen fra 1/1 2018

100%     5 dager                              kr. 2.808 pr. måned         + mat og frukt kr. 270 pr. måned

80%       4 dager                              kr. 2.375 pr. måned         + mat og frukt kr. 216 pr. måned

60%       3 dager                              kr. 1.999 pr. måned         + mat og frukt kr. 162 pr. måned

40%       2 dager                              kr. 1.566 pr. måned         + mat og frukt kr. 108 pr. måned

20%       + morgen                           kr. 1999 pr. måned          + mat og frukt kr. 100 pr. måned*

Morgentilbud                                   kr. 1.188 pr. måned *       

Enkeltdag/ekstradag                        kr. 215 pr. dag                  + mat og frukt kr. 26 pr. dag.

 *Disse plassen utløser ikke søskenmoderasjon

Ekstradager

Etter avtale med personalet kan det åpnes for å kjøpe ekstradag/ekstradager om en måtte trenge det. En ekstradag koster kr. 215 pr. dag + kr. 26 til mat og frukt.

 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Full betaling for mat kreves også for barn med søskenmoderasjon.

 

Varighet

Tildelt plass står til eleven går ut av fjerde trinn, eller til plassen blir sagt opp skriftlig eller elektronisk.

Midtbygda barneskole

Besøksadresse:

Loppedåpan 56
3748 Sijan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942880

Kontaktperson: Anton H. Lofstad

Tittel: Rektor

Telefon: 35942883

Publisert: 05.07.2017 10.57