Voksenopplæring

Innhold

Voksenopplæringa i Siljan holder til i 2.etg på Siljan bibliotek. Voksenopplæringa sin hovedoppgave er opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Norsk med samfunnskunnskap

Generell informasjon

Kontortid: Mandag – fredag kl. 09:00 – 15:00

Siljan kommunen har også tilbud om grunnskole for voksne. Dette er et gratis tilbud til de som trenger grunnskoleopplæring. Tilbudet tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.

Gratis kurs - eller betale? 
 • Undervisning 18 timer pr. uke
 • Mandag, tirsdag, onsdag kl. 09:00 – 14:00

Vi tilbyr nettbasert norskopplæring for deg som ikke har anledning til å følge ordinært norskkurs på dagtid.

Vi benytter «Migranorsk» som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk. Kurset omfatter både muntlig og skriftlig norsk.

Les om reglene her

Søknad

Registrering til alle norskkursstarter 1. august .

Påmelding er bindende.

Vi starter med  en samtale.

Ta kontakt for å avtale tid ved hjelp av:

Ta med til samtalen:

 • Papirer som bekrefter oppholdstillatelsen, pass eller brev fra UDI/politiet.
 • TBC-kort/pirquet fra Smittevernkontoret, Flyktningehelsekontoret eller lignende. Dette gjelder for alle unntatt elever fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia, New Zealand og Japan.
 • Eventuell dokumentasjon på tidligere norskopplæring
 • Eventuell dokumentasjon på tidligere skolegang eller yrkeserfaring

Norskprøver/samfunnskunnskapsprøven

Oppmelding og prøvedatoer

Informasjon om norskprøvene

Mer informasjon om samfunnskunnskapsprøven

Språkpraksis

Statsborgerskapsprøven

Tidspunkt for prøven

Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 - 67 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven på norsk.

Påmelding: ta kontakt med Siljan Voksenopplæring
Tlf.: 35 94 25 41
Epost beb@siljan.kommune.no

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen.
Kandidatene må selv melde seg opp.
Det er maks 5 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis

Mer informasjon

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt: Beathe Bjørnsen, tlf.: 35 94 25 41

Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Rådgiver
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette?
Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.

Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Ta kontakt med Siljan Voksenopplæring før 1. februar.

Søknad

Ta kontakt med skolen

Leder:Beathe Bjørnsen, tlf.: 35 94 25 41

Søknadsfrister

Vi tar inn elever hele året

Helsesøstertjenesten

Finn ut mer om helsesøstertjenesten.

Spesialundervisning

Generell informasjon

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne som ikke har, eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne rett til spesialundervisning.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Siljan kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen.

Publisert: 27.06.2017 11.29
Voksenopplæringa

Besøksadresse:

Opdalsveien 16
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942541

Kontaktperson: Beathe Bjørnsen

Tittel: Leder Voksenopplæringen