Støttekontakt/fritidskontakt

Innhold

Ledig oppdrag som støttekontakt/fritidskontakt for tenåringsjente med allsidige interesser.

Å være støttekontakt handler i første rekke om å hjelpe et annet menneske med spesielle behov ut av en isolert tilværelse og bidra til en meningsfull fritid.

Hva kreves for å være støttekontakt?

Du må være over 18 år. De fleste støttekontakter har ingen spesiell fagbakgrunn, men har tid og interesse for å være sammen med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Du må ha førerkort og tilgang på bil.

Hvilke mennesker vil du som støttekontakt møte?

Barn og unge i en utfordrende livssituasjon, og som kan ha sosiale eller psykiske vansker.

Hvilke formaliteter rundt oppdrag gjelder?

Arbeid som støttekontakt er kontraktfestet når det gjelder omfang og varighet. Arbeidstiden per oppdrag varierer fra 2-6 timer per uke.

Støttekontakten får lønn for arbeidstid og utgiftsdekning.

Du må levere politiattest og underskrive taushetserklæring før du blir engasjert som støttekontakt.

Ved interesse, ta kontakt med avd.oppvekst v/Torunn B. Steinsholt på epost: TorunnBredvei.Steinsholt@siljan.kommune.no

Publisert: 18.03.2021 10.14