logo
Geitrams
overlag

Ledige stillinger

Printer

Siljan kommune
Siljan kommune ligger sentralt på Østlandet (11 mil fra Oslo), med grense til Skien, Porsgrunn, Kongsberg og Vestfold fylke. Siljan, kjent for vakker natur og rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske, har noe over 2 300 innbyggere, Telemarks yngste befolkning, og stadig flere byggeklare tomter.
Kommunen har godt utbygd infrastruktur, gode kommunikasjoner (Grenlandsekspressen Skien- Oslo) desentralisert stabil skolestruktur og høy barnehagedekning. De største boligområdene med skole og barnehage ligger bare 12 – 13 km fra Skien sentrum, og p.g.a. relativt stor tilflytting av barnefamilier satser kommunen særlig på utbygging av barnehage og skole i åra framover. Idrettslivet står sentralt, men også kulturaktiviteter som korps, revy – og bildende kunst, står sterkt i bygda. Siljan er en del av Grenlandsregionen, med felles arbeidsmarked og et stort og variert service- og kulturtilbud. Siljan kommune er Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA), og har regelverk på dette som presenteres ved ansettelse. Kommunen har også som målsetting å være: ”Den gode bostedskommunen”

  • Arbeidstakere tilsettes i Siljan på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og ansettelsesdokumenter.
  • Ansatte i Siljan kommune har pensjonsordning i KLP og Statens pensjonskasse (undervisningspersonalet).  
  • Husk å merke søknaden med aktuelt saks- / stillingsnummer som er oppgitt i stillingsannonsen.
  • Søknadspapirer blir ikke returnert.
  • Alle søknader leveres elektronisk, eventuelt sendes: Siljan Kommune, Servicekontoret, Postboks 16, 3749 Siljan.

På venstre side finner du linker til ledige stillinger. 

Publisert
20.04.2008
Sist endret
16.10.2008
Del |

Kontakt oss

Sentralbord:  35 94 25 00
SMS til servicekontoret: 916 19 811

E-post: 
This is a mailto link

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105

Postadresse:
Postboks 16  3749 Siljan

Beredskap og krisehåndtering
Vakttelefon teknisk: 35 59 34 00

  facebook-ikon    

        Information in English            Org.nr.: 864953042 - Kommunenr. 0811

uiqt|wBxw{|H{qtriv5swuu}vm5vwxw{|H{qtriv5swuu}vm5vw