Les av vannmåleren din

Innhold

Nå kan du rapportere målerstanden på din vannmåler for 2017 via internett. Fristen er 2.januar 2018.

I disse dager mottar alle som har vannmåler avlesningskort for 2017.

Det er viktig å lese av vannmåleren riktig da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2017, og for neste års vann- og avløpsgebyr.

Hvis vi ikke mottar en målerstand, vil forbruket bli stipulert.

Du kan registrere vannmåleravlesingen her

Registrer vannmåleravlesning

eller returnere den ferdigfrankerte svarslippen.

Publisert: 12.12.2017 13.00