Hvem får næringsprisen 2017?

Innhold

Har du forslag til hvem som bør vinne årets næringspris i Siljan?

Send et begrunnet forslag på prismottaker til Siljan kommune :  post@siljan.kommune.no eller Postboks 16, 3749 Siljan innen 12. nov. 2017.

Hvem kan motta denne prisen?

Statuttene sier følgende: «Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Siljan, som anerkjennelse for godt næringsutviklings-arbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Mottakere av prisen må oppfylle følgende kriterier:

Skapt/sikret arbeidsplasser i Siljan og/eller for kommunens innbyggere, skapt en positiv utvikling innen en virksomhet eller næring, satt Siljan på kartet i næringssammenheng.»

Prisen deles ut på næringskvelden 16. november 2017

Publisert: 17.10.2017 13.58