Influensavaksinering 2017

Innhold

Siljan legekontor vaksinerer fra uke 43

Vaksineringen kan gjøres på legekontoret hver dag kl. 09:00-11:00 og kl. 12:30-14:00.

Hvem bør vaksineres?

 • Gravide i 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og
 • sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  •   kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt, nyresvikt
  •   kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, eller individuell vurdering av lege

Vaksinen koster kr 170,-.


Vaksinasjon gjelder for alle som bor i Siljan kommune

Publisert: 17.10.2017 12.15