Søknader vann og avløp

Innhold

Rørleggermelding

Du må søke om rørleggermelding ved:

  • Reperasjon/fornying av vann- og avløpsledninger
  • Mindre omlegginger
  • Utkobling av slamutskiller
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskiller
  • Installasjon/utskifting av vannmåler
  • Plugging av eksisterende ledning
  • Brakkerigger/midlertidige tiltak m.m.

Tilknytning til kommunalt ledningsnett

Ferdigmelding - Innmåling av stikkledninger

Søknad om graving på privat grunn

Søknad om utslipp i fra hus og hytter

Publisert: 25.09.2017 11.01