NAV  Siljan

Innhold

NAV-Siljan har ansvar for følgende tjenester:

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning

Gjeldsrådgivning

Flyktningetjeneste

 

Åpningstid:

Kl. 09:00-15:00
Kontortid: kl. 08:00-15:30

Publisert: 27.06.2017 11.32

Besøksadresse:

Sentrumsveien 26
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 13
3749 Siljan

Telefon: 55553333

Kontaktperson: Annette Sørensen Muo

Tittel: NAV-leder

Telefon: 55553333