Nivå 1

TPO internt
1.

Definer Utfordringen

Hva

Utfordringen defineres ut fra skjemaet «innmelding til TPO teamet. Hva er utfordringen? Det utarbeides forslag, eventuelt tiltak/veiledning som kan iverksettes. Dette inngår som grunnlag i et eventuelt  møte med foresatte.

Hvordan
Bruke mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak
Hvem
Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller styrer.
Verktøy
1.

Møte med foresatte

Hva

Ta den nødvendige samtalen, avklare hva utfordringen består  (skape felles virkelighetsforståelse) og informere om forslag til tiltak i henhold til Tiltaksplanen. Husk og sjekk at samtykkeskjema foreligger.

Hvordan
Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte (problemforståelse og utforming av tiltak). Nytt møte avtales.
Hvem
Den som holder i saken og evt leder. Tjenesteenhet i samråd og samarbeid med foreldre avgjør hvem som skal delta i et slikt møte.
Veileder
Verktøy
1.

Iverksetting av interne tiltak

Hva

Evaluere iverksatte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av 1) Ansatte på et avdelingsmøte 2)Ped.leder evaluerer saken sammen med TPO team.
Hvem
Ansatte i avdelingen/ ped.leder
Verktøy
1.

Evaluering av tiltak

Hva

Evaluere iverksatte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterliggere hjelp enten i form av interne tiltak eller tverrfaglig hjelp.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av TPO team i samarbeid med leder.
Hvem
A: Ansatte. B: Leder.
Verktøy
1.

Beslutning: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak

Hva

Beslutning om: 1) Avslutte interne tiltak 2) Fortsette interne tiltak 3) Henvise videre til nivå 2

Hvordan
Beslutningen bør formaliseres.
Hvem
Beslutning fattes av ledelsen i samarbeid med foresatte
Veileder
Verktøy