Nivå 0

Identifisere barn
1.

Undring oppstår

Hva

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barns helse, trivsel eller livssituasjon. Eventuelle spørsmål ut fra observasjoner eller hendelser kan indikere behovet for å undersøke barnets livssituasjon nærmere. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjoner. 

Hvordan
Veileder som beskriver tegn og signaler som kan gi grunnlag for undring.
Hvem
Alle ansatte.
Veileder
1.

Konkretiser undring

Hva

Med konkretisering menes at den undringen man har fått gjennom observasjon eller samtaler, sammenfattes og skriftliggjøres. Konkretisering innebærer eventuelle spørsmål som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring.

Hvordan
Noter det du undres over i observasjonsskjema.
Hvem
Alle ansatte.
Veileder
Verktøy
1.

Del bekymring

Hva

Med «del bekymring» menes at hver enkelt deler sine observasjoner.

Hvordan
1) Del undring med kolleger i egen avdeling 2) Del undring med styrer 3) Del undring med barnet/ foresatte. Er dere usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Saken diskuteres anonymt.
Hvem
Alle ansatte.
Veileder
Verktøy
1.

Grunn til å gå videre? Individ- eller systemnivå

Hva

Er det grunn til å gå videre? 

Hvordan
Hvis nei, avsluttes saken. Hvis ja, vurderes behov for ulike tiltak. Grad av formalisering må vurderes.
Hvem
Ped.leder og styrer.
Verktøy