BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Innhold

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.  Handlingsveiledere med ulike verktøy og veiledninger, samt en elektronisk stafettlogg, skal bidra til en tidligere innsats.

Direkte til Digitaliserte handlingsveiledere i BTI-modellen

Hvorfor BTI?

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Siljan kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner og prosedyrer– samt ulike verktøy.

Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og deres foreldre. Dette gjelder blant annet i barnehager, skoler, PPT og barneverntjenesten. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt.

I Siljan kommune skal disse rutinene og prosedyrene være felles for skoler, barnehager og andre instanser. På denne måten blir det oversiktlig og trygt for de ansatte, men også for barn, unge og deres foreldre.

Les mer om innsats/forebygging

Handlingsveiledere

Barnehage

Skole

Stafettlogg

Publisert: 01.09.2017 12.21