Re- og habilitering

Innhold

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere personer med funksjonsnedsettelse sine praktiske problemer. Utlån av hjelpemidler tilbys for at bruker skal klare seg i eget hjem, slik som arbeidsstol, dusjstol, toalettforhøyer, seng, rullator og mer.

Kortidsutlån

Korttidsutlån inntil 2 år der hjelpemidlet lånes i påvente av et fast hjelpemiddel eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidslån kan du

  • kontakte avdeling for helse,hjelpemidler på tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
  • møte direkte på Helse og oppvekstsenteret ; Sentrumsveien 22, 3748 Siljan mellom kl 0900 og 1500 mandag til fredag
Langtidsutlån

Langtidsutlån formidles av Hjelpemiddelsentralen (NAV) etter søknad og vedtak. For å få hjelpemidler til langtidsutlån må søkeren ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Kontaktinformasjon

Ved behov for hjelpemidler til langtidslån kan du

  • kontakte avdeling for helse, tlf. 35 94 29 40 eller 35 94 25 73
  • kontakte nav.no direkte
Publisert: 23.08.2017 14.28