Innskjerping av totalforbud mot bruk av ild!

Innhold

Fra nå av er det straffbart å bruke ild ute. Det gjelder maskiner og utstyr som kan lage gnister, bål, grill og røyking/stumping av sigaretter.

Å trosse disse regler kommer inn under lov om uaktsomhet og kan medføre straffeansvar. Det gis ingen dispensasjoner, og folk oppfordres til å holde øye med omgivelsene sine der de ferdes, og raskt si i fra til andre som trosser forbudet.

Det er altså ikke noe poeng å ringe og be om dispensasjon.

Det betyr også at du ikke kan bruke primus eller stormkjøkken om du er på telttur, motorsag i utmark, kantklipping som slår gnist, engangsgriller - selv i vannkanten - brenning av hageavfall, selv på egen tomt. Med grill menes alle typer griller (se under):

Vedtak:

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

Skogbrannfaren Østafjells er nå meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr:

Dette kan du ikke gjøre:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut- og innmark.
  • Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.
  • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene.
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.
  • Det betraktes som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark.

Med bål forståes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.

Med grill forståes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

VENNLIGST UNNGÅ Å RINGE FOR Å BE OM LOV, DA INGEN DISPENSASJONER VIL BLI GITT

Dette kan du gjøre: 

Grille i din egen hage med aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktsomheten så lar du være. (Engangsgriller er ikke tillatt)

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

Publisert: 13.07.2018 11.01