Utsatt frist for å spre husdyrgjødsel

Innhold

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Det er nå viktig å få høstet så stor avling som mulig, og det er fremdeles god plantevekst i mange områder i landet i ukene framover.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet

Publisert: 03.09.2018 11.29