Forbud mot bruk av åpen ild utendørs

Innhold

Brannsjefen har lagt ned forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Siljan og  Skien kommune f.o.m. 28. mai inntil videre.

Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 28. mai 2018 kl. 12:00 og inntil situasjonen endrer seg.

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i store deler av Norge. Brannsjefen har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs.

Det betyr:

Dette kan du gjøre:  

Grille i din egen hage med aktsomhet  Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.  

Dette kan du IKKE gjøre:  

- Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs  

- Det er ikke lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog og mark  

- Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen  

- Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene  

- Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak  

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann.

Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Det kan medføre straffeansvar dersom det skulle oppstå brann etter uaktsomhet. Brannvesenet har fly på rekognosering jevnlig gjennom døgnet,

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Publisert: 31.05.2018 14.49