Eiendomsskatt 2018

Innhold

Med hjemmel i eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.18 til 23.3.18.

Skattelistene vil bli lagt ut på Servicekontoret og her. Faktura er å regne som skatteseddel og faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer per år.

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde promillesatsen for eiendomsskatt på verk og bruk og næring på 7 ‰ og satsen for boliger og fritidseiendommer på 3,5 ‰.

Ved en evt. klage henvises det til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslovens § 13.

Skatteliste - offentlig ettersyn 2018:
Bolig gårdsbruk-Bolig-Fritidsbolig-Annet med 3,5 promille (pdf)
Fritak §5 (pdf)
Fritak §7 (pdf)
Næring - Annen virksomhet (pdf)
Ubebygde tomter (pdf)
Verk og bruk (pdf)

Publisert: 01.03.2018 02.00