Kunstprosjekt i barnehagen

Publisert: 15.03.2018
Opdalen barnehage har satt sitt kunstneriske preg på bygda med utstillingen sin i trærne på rasteplassen ved butikkene i Siljan sentrum.
Les mer »

Ny fastlege i Siljan

Publisert: 08.03.2018
Etter 12 år som fastlege/ kommunelege i kommunen vår, slutter Christine Lund Langeland den 1. mai 2018.
Les mer »

Kartlegging av fiskesamfunn i Siljan

Publisert: 07.03.2018
Høsten 2017 ble det gjennomført en kartlegging av fiskesamfunnet i de øvre deler av Siljan-Farris vassdraget ved bruk av elfiskebåt.
Les mer »

Eiendomsskatt 2018

Publisert: 05.03.2018
Med hjemmel i eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.18 til 23.3.18.
Les mer »

Lagring og bruk av hestegjødsel

Publisert: 02.03.2018
Interessen for hest har økt betydelig i de siste årene. Med økende antall hester øker også mengde hestegjødsel.
Les mer »

Ny åpningstid på NAV Siljan

Publisert: 23.02.2018
NAV-kontoret i Siljan vil være åpent 3 dager i uken fra 05.03.18.
Les mer »

Gratis HPV-vaksine

Publisert: 22.02.2018
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.
Les mer »

Ny rektor ved Siljan ungdomsskole

Publisert: 21.02.2018
Det er ansatt ny rektor ved ungdomsskolen som begynner i stillingen  22. mai.
Les mer »

Rådmannens forslag til budsjett

Publisert: 14.11.2017
Rådmann i Siljan, Jan Sæthre legger fram sitt utkast til budsjett for Siljan kommune 2018 i ettermiddag.
Les mer »

Fra kommunestyremøte 7. nov.

Publisert: 08.11.2017
Saken om opsjon for næringstomta på Holtesletta ble avvist under behandlingen i kommunestyret i går kveld.
Les mer »

Velkommen til Midtbygda skole i Siljan

Publisert: 03.11.2017
Innskriving for alle elever som skal starte på 1.trinn høsten 2018 har startet. Frist 1. mars 2018.
Les mer »

Prisen "Årets arkiv 2017" til Grenlandssamarbeidet

Publisert: 20.10.2017
Prisen ble delt ut på Norsk Arkivråds høstseminar 18. oktober.
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32