Innhold

Inkludering av barn i lavinntekstfamilier

Publisert: 14.11.2018
Nå kan offentlige instanser, private aktører og lag og foreninger søke om midler til ulike tiltak som skal bidra til et mer inkluderende fritidsmiljø for barn i lavinntektsfamilier.
Les mer »

Ny leder av NAV Siljan

Publisert: 05.11.2018
Elin Mandt fra Skien er ansatt som ny leder av NAV Siljan.
Les mer »

Farlig avfall i Siljan

Publisert: 23.10.2018
Farlig avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer må tas hånd om på en forsvarlig måte - altså leveres på Rødmyr eller puttes i den røde boksen!!
Les mer »

Influensavaksinasjon 2018

Publisert: 26.09.2018
Siljan legekontor startet influensavaksinasjon denne uken. Vaksineringen kan gjøres mandager –fredager fra kl. 09:00-11:00 og fra kl. 12:30-14:00.
Les mer »

Ergoterapeut

Publisert: 25.09.2018
Ergoterapitjeneste har vært et manglende fagområde i det forebyggende arbeide innen habilitering/rehabilitering i Siljan kommune. Nå er denne tjenesten på plass, noe som vil gi et kvalitetsløft for mottakere av denne tjenesten.
Les mer »

Renovasjon i mai

Publisert: 02.05.2018
Mai har mange helligdager i år, så det kan bli endring i tømmedager. Her er en oversikt over endringene.
Les mer »

Ny barnehage i sentrum

Publisert: 06.04.2018
Enstemmig kommunestyre har bestemt at det skal bygges ny barnehage på Torsholtjordet i Siljan sentrum.
Les mer »

Gratis HPV-vaksine

Publisert: 22.02.2018
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.
Les mer »

Ny rektor ved Siljan ungdomsskole

Publisert: 21.02.2018
Det er ansatt ny rektor ved ungdomsskolen som begynner i stillingen  22. mai.
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32