Innhold

Siljan u-skole i NRK klassequiz

Publisert: 20.03.2019
Siljan u-skole kvalifiserte til fylkesfinalen, som skjer onsdag 20. mars kl. 14:00!
Les mer »

Frist for søknad om tilskudd

Publisert: 18.03.2019
15. april er fristen for lag og foreninger om å søke kommunen om arrangementstilskudd, og tilskudd til kulturformål!
Les mer »

Renovasjonsgebyr 2019

Publisert: 07.03.2019
Det handler ikke bare om å hente søpla, men hele renovasjonssystemet.
Les mer »

Eiendomsskatt 2019 - Siljan kommune

Publisert: 01.03.2019
Med hjemmel i Eigedomsskattelåvas §15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 1.3.19 til 22.3.19.
Les mer »

Siljan Nærmiljøsenter

Publisert: 28.01.2019
Siljan nærmiljøsenter er i etableringsfasen, og nå jobbes det med å finne egnede lokaler. Nærmiljøsenteret vil være et møte- og informasjonspunkt for frivillig innsats, og målet er å bidra til et varmere nærmiljø der mennesker i alle aldre er velkomne.
Les mer »

Siljan kommune godkjent som Trafikksikker kommune

Publisert: 03.12.2018
Kommunen, ved ordfører Kjell A. Sølverød kunne stolt ta imot kr. 50.000,- i dag for arbeidet med Trafikksikker Kommune.
Les mer »

Ung i Telemark 2018 - Ungdommene sin stemme

Publisert: 27.11.2018
Ungdatakonferansen Ung i Telemark 2018 ble arrangert i Langesund 20.-21. november. Her ble hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Telemark presentert og diskutert – både med ungdommene selv, med de som er tett på ungdommene og med ungdomsforskere.
Les mer »

Renovasjon i mai

Publisert: 02.05.2018
Mai har mange helligdager i år, så det kan bli endring i tømmedager. Her er en oversikt over endringene.
Les mer »

Ny barnehage i sentrum

Publisert: 06.04.2018
Enstemmig kommunestyre har bestemt at det skal bygges ny barnehage på Torsholtjordet i Siljan sentrum.
Les mer »

Gratis HPV-vaksine

Publisert: 22.02.2018
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.
Les mer »

Ny rektor ved Siljan ungdomsskole

Publisert: 21.02.2018
Det er ansatt ny rektor ved ungdomsskolen som begynner i stillingen  22. mai.
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32