logo
Geitrams
overlag

Valg 2017

Printer
Stortings- og sametingsvalget 2017 Valgdag for Stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.september. I Siljan kommune er stemmestedet Kommunehuset i tiden kl. 10.00 – 20.00.

 Har du stemmerett?

- Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
- Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
- Du er nordisk statsborger og oppfyller alderskravet som norsk statsborger, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i år.
- Du er ikke-nordisk statsborger som oppfyller alderskravet som norsk statsborger, og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de 3 siste årene før valgdagen.


Står du i manntallene?
Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni 2017 som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni i år, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført pr. 30.06.17

Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.


Utlegging av manntallet
Manntallet legges ut på servicekontoret på Kommunehuset i løpet av uke 28-29


Tidligstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer fram til og med 8.september 2017. Dersom du ikke har anledning til å avgi stemme i dette tidsrommet eller på valgdagen, kan du fra 1. juli henvende deg til servicekontoret for å avgi stemme (tidligstemming). Ta med godkjent legitimasjon.


Forhåndsstemmegivning
Ordinære forhåndsstemmegivning starter torsdag 10. august og varer til og med fredag 8. september. Du kan forhåndsstemme på Servicekontoret mellom 08.00 og 15.30 fra mandag til fredag.

Servicekontoret har utvidet åpningstid torsdag 31. august og onsdag 6. september til kl 19.00.
Husk å ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Du kan stemme i hvilken som helst kommune.


Forhåndsstemmegivning ved Siljan sykehjem
Det vil bli anledning å stemme på sykehjemmet onsdag 6. september i tiden kl. 11.00 – 12.30.
Det vil da komme to stemmemottakere fra kommunen for å motta stemmegivningen.


Ambulerende stemmegivning
Dersom du har vanskeligheter med å komme til et valglokale på valgdagen eller å få avgitt forhåndsstemme på annen måte, har du anledning til å avgi forhåndsstemme hjemme. Kontakt Siljan kommune tlf. 35 94 25 00 og det vil komme to stemmemottakere hjem til deg 6. september i tiden kl. 12.30 – 13.30.
Det vil da komme to stemmemottakere hjem til deg for å motta din stemme.


Valgkort
Alle velgere får i løpet av juli tilsendt et valgkort fra valgdirektoratet med informasjon om valget. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere.


Stemmelokaler
Kommunehuset, Sentrumsveien 105, kl 10.00 - 20.00
Husk å ta med valgkort og gyldig legitimasjon når du skal stemme!


Kontaktinformasjon:
Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no
Siljan kommune tlf. 35 94 25 00.

 

Publisert
03.07.2017
Sist endret
03.07.2017
Del |

Kontakt oss

Sentralbord:  35 94 25 00
SMS til servicekontoret: 916 19 811

E-post: 
This is a mailto link

Besøksadresse:
Sentrumsveien 105

Postadresse:
Postboks 16  3749 Siljan

Beredskap og krisehåndtering
Vakttelefon teknisk: 35 59 34 00

  facebook-ikon    

        Information in English            Org.nr.: 864953042 - Kommunenr. 0811

uiqt|wBxw{|H{qtriv5swuu}vm5vwxw{|H{qtriv5swuu}vm5vw